מידע על נגישות אתרים

תקנות נגישות אתרים לאנשים בעלי מוגבלויות

בעשורים האחרונים רשת האינטרנט הינה חלק בלתי נפרד מחיינו, המשרתת את האדם ברפרטואר רחב של תחומי חייו הן ברמה האישית, התרבותית, המקצועית, האקדמית, הצרכנית ועוד.

בעוד אתרי אינטרנט זמינים ונגישים למרב המשתמשים, פני הדברים אינם כך,

It is important like the ideal number of formatting style and pages advocated to follow directions. It is dependent upon the way you use the paper to start with. To compose my paper in agreement isn’t a simple task even for professionals and experts. You college paper might also chat on the world wide web to specify correcting the work procedure or a few nuances to your personal writer. My term paper services can be found at custom writing businesses and sites on the internet. Now you understand an honest and qualitative essay writing service might provide assistance it’s time. You’ll also be requested to speed the writer. You get not just paper but in addition a paper discount that is superior and free instant.

בנוגע לאנשים עם מוגבלויות וכאן למעשה בא חוק נגישות אתרים לטפל בבעיה.

הנגישות הפיזית הינה חובה עפ”י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998- במוסדות ציבור, בארגונים  דו-מהותיים המשרתים ציבור רחב. לשון חוק מורה על אפשור הנגשה פיזית לרבות אנשים עם מוגבלות, ושלצורך כך עליהם לבצע הסדרי נגישות כגון: חניית נכים, רמפה לצד המדרגות, מעלית בבניין, שרותי נכים ועוד.

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ”ח-  1998, “שירות לציבור” כהגדרתו בסעיף 19 לחוק. יש לבצע את השינויים המחייבים, היינו לבצע התאמות המאפשרות נגישות פיזית לבעלי מוגבלויות.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות), תשע”ג-2013

מתייחסות לנגישות אתרי אינטרנט חוקיים לבעלי מוגבלויות ומגדירות את רף ההנגשה הרצוי לאנשים עם מוגבלויות באתרים אלה. מכאן, (כך היום) שיש להנגיש את אתרי האינטרנט השונים לבעלי המוגבלויות.

עפ”י תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות- על כל אתר אינטרנט קיים לרבות אתרים ציבוריים, אתרים מסחריים ואתרים פרטיים –  עליהם להיות ברמת נגישות  AA.

תאריך היעד לסיום הנגשת האתרים הינו 25 באוקטובר 2016.

*** התקן הרלוונטי הכולל קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט נקרא תקן ישראלי 5568

תקן זה מבוסס רובו ככולו על התקן הבינלאומי WCAG 2.0

יודגש, שבחלק מהמקרים תהליך ההנגשה יכול להיות ממושך, בשל התוכן הרב שמכיל האתר או שהאתר נבנה על בסיס טכנולוגיה מיושנת יחסית. מכאן, שאנו ממליצים לא להמתין לרגע האחרון, אלא להתחיל בתהליך ההנגשה באופן מיידי.

הסכנות הכרוכות באי-ביצוע השינויים המחייבים לנגישות

 1. אובדן האנשים עם המוגבלויות המהווים כ- 25% מפלח השוק של האוכלוסייה בארץ.
 2. התקנות קובעות סנקציות חמורות על אי קיומן של חובות ההנגשה המפורטות בהן. כגון בית המשפט רשאי לפסוק בתביעה אזרחית פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק, בסכום של עד 62,000 ₪*.

*הסכום המצוין הינו לאחר ההצמדה למדד נכון לחודש יוני 2016 בסיס הסכום הינו 50,000 ₪ – מיותר ואין צורך במשפט זה.

יודגש, שסנקציה תושת על אורגן החברה, שותף בשותפות או עובד בכיר האחראי לתחום בו נעשתה ההפרה יהיה כפוף לסכנת הטלת פיצויים כאלו, אלא אם הוכיח שנקט באמצעים סבירים בנסיבות כדי למנוע את ההפרה וגם לא היה מודע לה.

For those that are looking for the very best college essay you can search online. The biggest online search engine is Google, where you can type the key word”school essay writing service” and see the countless sites that are offering such support. You might english essay choose to check that offer essay writing services since the amount of effort and time that’s needed for composing an essay for faculty will vary from college to college. If you are aware that you don’t have any experience in writing essays, and why don’t you consider using a college essay writing service?

מסלול מינהלי:

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים רשאית להוציא צו נגישות לבעל אתר שהפר את התקנות. המפר את הצו לאחר שניתן, עשוי להיקנס בשיעור של כ-75,000 ₪ וכ- 3,700 ₪ נוספים לכל יום נוסף של הפרה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הנגישות. אם האתר הוא של תאגיד (חברה, עמותה), עשוי להיקנס התאגיד בכפל קנס ( כ 150,000 ₪, ו 7,400 ₪ לכל יום הפרה נוסף) הקבוע לאותה עבירה ובהטלת אחריות וקנס של כ-75,000 ש”ח על נושא משרה או עובד אחראי בתאגיד.

מסלול אזרחי:

המסלול האזרחי כולל שני מסלולים:

תביעה פרטנית:
כל אדם או ארגון יכול לתבוע את החייב בדרישה לבצע התאמות נגישות או לתבוע לפיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד כ-62 אלף ₪. אם הוכיח התובע כי נגרם לו נזק כספי בסכום גבוהה יותר – רשאי לתבוע גם סכום זה.

תביעה ייצוגית:
כל אדם עם מוגבלות או ארגון שמייצג אנשים עם מוגבלות ו/או העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אלה

Proofreading writing essays is vital. In comparison to other kinds of essay, exploring is needed by such writings. Nevertheless, you should have good writing abilities. Because of this, you ought to keep your writing simple rather than consider adding difficult words without a requirement in your essays. Always keep in mind you will seldom find a writer who’s not also a reader that is lively. Your language has to be easy, and simple to comprehend to this reader. The expression writing is used to refer to formal writing assignments that are completed for a specific class or academic area of research. The Students that ought to compose academic assignments or essays should have a toolbox filled with tools. Fully being a responsible student, it is important that you which you remain away from them and write essays.

יכולים לתבוע תביעה ייצוגית בשמם של אנשים עם מוגבלות.

כיוון שמדובר בתביעה ייצוגית, על ביהמ”ש לאשר את הגשת התביעה הייצוגית לאחר שהשתכנע שהתקיימו התנאים המוקדמים לכך בחוק. בתביעות ייצוגיות הנוגעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ניתן לתובע פיצויים גם ללא הוכחת נזק וכאמור לאחר אישור בית המשפט.

היתרונות בהנגשת אתר האינטרנט:

הרחבת מספר הגולשים באתר: כאמור קהל זה מהווה כ- 25% מהאוכלוסייה בישראל.
לקיחת אחריות חברתית וקהילתית.
עמידה בדרישות החקיקה ותקנות הנגישות לאתר האינטרנט.
שיפור חשיפת אתר האינטרנט במנועי החיפוש.

מדוע להנגיש את האתר כעת ולא להמתין:

בעת שהחוק יכנס לתוקפו ותוגש תביעה הראשונה תהיה נהירה של גופים רבים שיחפצו להיכנס לתהליך ההנגשה בטרם יהיו חשופים לתביעה.
(כפועל יוצא מסעיף 1 – כאן) תור שדרוג האתר להנגשה לאנשים עם מוגבלויות יהיה ארוך מהרגיל, עקב עומס במחלקות הפיתוח.
(כפועל יוצא מסעיף 1 ו-2 – כאן) המחיר יהיה בהתאם, היינו גבוה!
(סעיפים 2 ו- 3 – כאן) שרירים גם בכל הקשור לשרותי הייעוץ של יועצי ההנגשה.

ההליך הנדרש ממנהל אתר אינטרנט לצורך הנגשת אתר האינטרנט:

ראשית דבר, קבלת ההחלטה להנגשת האתר.
כאשר מדובר בהנגשת אתר חדש– עלייך, כמנהל האתר לוודא שמפתחי האתר מחויבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.
אם מדובר בהנגשת אתר קיים או חלק ממנו– כנ”ל עלייך לוודא שמפתחי האתר מחויבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.
היות וישנם בשוק, נכון להיום, מספר מצומצם של חברות המתמחות בנושא, מכאן, שעליך כמנהל. האתר להקפיד ולבדוק כי החברה הנותנת את השירות מוסמכת ע”י עמותת נגישות ישראל.
במידה ומפתחי האתר הינם עובדי ארגונך, מומלץ ללמוד את נושא ההנגשה לעומק ובנוסף להעסיק יועץ חיצוני מומחה בתחום.
כאשר מדובר בהנגשת אתר מורכב ומסובך- מומלץ להעסיק יועץ מומחה חיצוני בתחום שיבקר את עבודת הגורם שמבצע בפועל את הנגישות.

מתן מענה לסעיפים הנ”ל:

לחברתנו יש את הכלים והמענה הנאותים, שינתנו ע”י מומחים מוסמכים ומקצועיים ובעלי ניסיון רב בתחום הנגישות.

העקרונות העיקריים ברמת AA :

 • יש לייצר ניגודיות צבעים בין הטקסט לרקע.
 • יש להימנע מתמונות של טקסט ולהשתמש בטקסט רגיל לכל מטרה גרפית.
 • שימוש בכותרות בתוכן ותוויות בקוד לכל נושא ומטרה באתר.
 • “הגדרת פוקוס” בדילוג בין תכנים באתר באמצעות המקלדת

(לדוגמה: הניווט באמצעות המקלדת יבליט את הקטע עליו אנחנו עומדים בצורה ברורה).

 • יצירת מספר דרכים להגיע לתכנים רלוונטיים באתר, לרבות סרגל כלים עליון, תחתון, ARIA או נתיב (Bread Crumbs).
 • יש להוסיף כתוביות לווידיאו חי המוזרם באתר, או ערוץ שמע ללקויי ראייה בשידור חי. במקרים בהם הסרטון אינו מועלה על ידינו (מומלץ) לשקול להוסיף תרגום באמצעות כלים חיצוניים הזמינים ברשת או לייצר חלופה טקסטואלית באתר המתארת את המתרחש בסרטון.
 • יצירת מספר דרכים להגיע לתכנים רלוונטיים באתר, לרבות סרגל כלים עליון, תחתון,ARIA או נתיב (Bread Crumbs).
 • יש להוסיף כתוביות לווידיאו חי המוזרם באתר, או ערוץ שמע ללקויי ראייה בשידור חי. במקרים בהם הסרטון אינו מועלה על ידינו (מומלץ) לשקול להוסיף תרגום באמצעות כלים חיצוניים הזמינים ברשת או לייצר חלופה טקסטואלית באתר המתארת את המתרחש בסרטון.

בדיקה תקופתית:

אתרים יחויבו בבדיקה תקופתית לוודא המשך עמידה בתקן הנגישות. על הבדיקה להתבצע אחת ל-5 שנים מיום סיום תהליך ההנגשה הראשוני. במידת הצורך, יש לבצע התאמות נגישות בהתאם לתוצאות הבדיקה.

האין פטורים מביצוע התאמת נגישות לאנשים עם מוגבלות- הגם לאתרים קטנים?

אמנם, התקנות (כגון בסעיף 19יג) קובעות רשימת פטורים מסוימת, אלא שלרשימה זו יש סייגים רבים. מבין הפטורים המועטים שנקבעו בסעיף 19יג לתקנות הנגישות שעשויים להיות רלוונטיים לאתרי אינטרנט, ישנו הפטור הנקרא “נטל כבד מדי”.

בלשון המחוקק יחול פטור מביצוע התאמות נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות באתר אינטרנט כאשר התאמת הנגישות מטילה נטל כבד מדי בהתחשב בין השאר בכל אחד מאלה, לפי העניין –

 • סוג השירות או המקום
 • היקף הפעילות לרבות היקף האוכלוסייה הנדרשת לשירות או למקום
 • טיב התאמת הנגישות ועלות התאמת הנגישות
 • קיומן של חלופות לאותו שירות או מקום, הניתנות בידי אותו גורם, בקרבת מקום ושהן נגישות על פי פרק זה
 • היקף מחזור ההכנסות או שיעור הרווח של מי שאחראי לביצוע התאמות הנגישות על פי הוראות פרק זה

היה והנכם סבורים שאתם בגדר פטור זה מתהליך של נגישות אתרים

אנו ממליצים לפנות למומחה נגישות והתאמה רשום, להתייעץ עם עורך דין ולבדוק כיצד ניתן לממש הפטור במקרה שלכם.